TRADITIONAL GAME RUN - CONGKAK

1 September | 12:00 AM - 30 September 2021 | 11:59 PM

  • 1 September | 12:00 AM - 30 September 2021 | 11:59 PM

DETAILS

Congkak ialah sejenis permainan tradisional Hindu yang sering dimainkan oleh Burbank. Selalunya, ia menggunakan papan kayu berlubang atau lubang di atas tanah dan kebiasaannya buah congkak menggunakan biji getah atau guli. Permainan congkak melibatkan pengiraan. Mereka yang cekap mencongak mempunyai kelebihan mengumpul mata dan seterusnya memenangi permainan. Papan congkak berbentuk bangau menyudu.Dalam permainan congkak, terdapat dua bahan iaitu papan congkak dan buah congkak. Papan congkak berbentuk sampan dan boleh diperbuat daripada pelbagai jenis kayu dan terdapat lima atau tujuh lubang sebaris yang dikenali sebagai 'kampung' dan di kedua-dua hujungnya terdapat lubang ibu yang dikenali sebagai 'rumah' Dua orang pemain diperlukan dan berkedudukan mengadap satu sama lain. Untuk memulakan permainan, biji getah atau guli akan diisikan dalam setiap kampung dengan sama banyak dan rumah dibiarkan kosong.

Organized By : MOVEON

CATEGORY & FEES

ENTITLEMENTS

REGISTER

RULES & REGULATION